DEBAT: Spørgsmål til skatteministeren

DEBAT: Spørgsmål til skatteministeren

LÆSERBREV
Af Marianne Damgaard Porsborg
Thyrasvej 40, 3630 Jægerspris

Kære Skatteminister Karsten Lauritzen (V), Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og Folketingsmedlem Hans Andersen (V),
Jeg har læst i Frederiksborg Amts Avis, at Skatteministeren har svaret positivt på Folketingsmedlem Hans Andersens spørgsmål om indføring af et fradrag til pendlere, der vil benytte den kommende Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord.
I forlængelse heraf, ønsker jeg Skatteministerens svar på følgende spørgsmål:
* Hvor stort et pendlerfradrag, forestiller Skatteministeren sig, vil være rimeligt, hvis vi taler i procent af prisen for den planlagte men endnu ikke fastlagte broafgift på Kronprinsesse Marys Bro?
* Hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser forventes kombinationen af brugerbetaling (broafgift) og pendlerfradrag ved færdsel over Kronprinsesse Marys Bro at få – sammenholdt med en 100 procent statsfinanseret løsning af samme?
* Hvilken konsekvens og betydning vil indføring af et pendlerfradrag få for vilkår, betingelser og niveau for fastsættelse af prisstrukturen for broafgiften på Kronprinsesse Marys Bro?
I lægmands optik fremstår den planlagte broafgift på Kronprinsesse Marys Bro stadig som problematisk, både principielt og økonomisk set, når broafgiften netop indføres på en lokal bro, der i praksis anvendes som en nødvendig forbindelses- og omfartsvej af mange tusinde daglige pendlere og andre brugere.
Et eventuelt pendlerfradrag vil ikke rette fyldestgørende op på disse problematikker, og som indikeret i ovenstående spørgsmål, vil et pendlerfradrag måske blot gøre projektet endnu mere kompliceret og i værste fald: urentabelt, sidestillet med en 100 proccent statsfinansiering af den kommende Kronprinsesse Marys Bro.
Jeg ser frem til Skatteministerens svar.

Andre artikler fra denne uge

Tak Anja!


Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti (O) På byrådsmøde i spørgetimen talte Anja Bisp Pedersen om gensidig loyalitet. En super vigtig

Læs mere »