Dansk Folkeparti er enig i mere borgerindflydelse

Dansk Folkeparti er enig i mere borgerindflydelse

Af Inge Messerschmidt
Gruppeformand DF

Tilbage i 2018 stillede jeg og Dansk Folkeparti forslag til byrådet om en ny form for borgerinddragelse.

I en sagsfremstilling på byrådets dagsorden kunne der læses en meget nøjagtig beskrivelse af, hvordan borgere kunne rejse en sag på kommunens hjemmeside.

Medborgere kunne så tilkendegive via Nemid, hvis de var enige i forslaget.

Dette var der på daværende tidspunkt absolut ingen stemning for i byrådet.

Det var mega ærgerligt, da jeg og Dansk Folkeparti også dengang mente, det var vigtigt med åbenhed ud til borgerne; men måske var vi bare forud for vores tid.

Derfor er jeg rigtig glad for nu at se dette forslag. Og at sagsfremstillingen på byrådets dagsorden faktisk matcher det, jeg foreslog tilbage i 2018.

Vi skal selvfølgelig have udarbejdet nogle helt specifikke retningslinjer, så alle kender spillereglerne.

F.eks kunne dette være:

• Minimumsalder på foreslagsstiller

• Krav om folkeregisteradresse i Frederikssund Kommune

• Et fastlagt antal enige tilkendegivelser fra andre medborgere via MitID på hjemmesiden inden sagen kommer på dagsorden

• Krav om at personsager ikke kan foreslås

• Krav om at det skal være sager, der kan behandles af et byråd

• En deadline for hvor lang tid et forslag kan stå aktivt

• Og andet.

Det er fint, hvis administrationen afsøger erfaring hos andre kommuner, der har åbnet op for disse borgerforslag.

Men det skal være i forhold til arbejdsgang og proces. Hvis andre kommuner har haft dårlig erfaring med, at kun få har benyttet sig af muligheden, eller kun få medborgere bakker et forslag op, skal det ikke medføre, at vi opgiver at afprøve.

Vi skal drage vores egne erfaringer.

Så jeg håber, der er velvilje i byrådet denne gang.

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »