Dagtilbud styrker fokus på samspillet med børnene

Dagtilbud styrker fokus på samspillet med børnene

FREDERIKSSUND KOMMUNE: 70 pædagoger og ledere fra Frederikssund Kommunes dagtilbud er blevet ICDP-certificerede.

Det betyder, at de bliver endnu dygtigere til at lytte, se og forstå børns behov og møde dem på børnenes egne præmisser.

ICDP er en uddannelse, der bygger oven på den allerede eksisterende kvalitet og faglige viden, i arbejdet med den professionelle relationskompetence.

Programmets grundlæggende mål er at gøre voksne mere lydhøre over for børns behov samt forbedre de voksnes evne til at møde børn på børnenes egne præmisser.

Grundtanken i programmet er, at den bedste måde at hjælpe et barn på, er ved at hjælpe barnets omsorgspersoner.

Nye redskaber til hverdagen

En af de pædagoger, der lige er blev ICDP-certificeret, er Laura Borg Skibsted.

Hun arbejder med vuggestuebørn i Børnehuse Gyldensten, og hun har allerede haft glæde af den viden, hun har tilegnet sig på uddannelsen.

– Vi havde en øvelse, hvor man ikke måtte sige nej en hel dag. Så skulle vi prøve på andre måder at sige nej, for børnene gør ikke noget forkert, de lærer af det hele.

– De skal vejledes i, hvordan man skal interagere – især i vuggestuen, hvor jeg er. Der handler det meget om, hvordan man bygger relationer op, siger hun.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »