Byrådsmøde aflyses

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådsmødet den 25. marts er aflyst på grund situationen med coronavirus og risiko for smittespredning. Alt går dog ikke i stå, men arbejdet fortsætter inden for de politiske rammer, der er givet.

Byrådsmøder er ellers undtaget forbuddet mod forsamlinger på mere end 10 personer. Men situationens alvor gør, at medlemmerne af Byrådet alligevel er blevet enige om at aflyse mødet.

– Set i lyset af den aktuelle situation, hvor statsministeren og sundhedsmyndighederne opfordrer til, at vi ikke samles mere end højst nødvendigt, har vi besluttet at aflyse denne måneds byrådsmøde. Det betyder selvfølgelig ikke, at alt går i stå. Nogle sager kan godt vente til mødet i april, mens administrationen ved andre sager kan arbejde videre med afsæt i Økonomiudvalgets anbefaling, eller hvor kommunen kan give tilsagn under forudsætning af Byrådets efterfølgende godkendelse, siger borgmester John Schmidt Andersen.

Aflysningen af mødet i betyder altså ikke, at behandlingen af alle sager går i stå. I den udstrækning det overhovedet er muligt, fortsætter administrationen arbejdet med sagerne indenfor det politiske mandat, der er givet.

– Det er en alvorlig situation, vi står i. Et byrådsmøde er ikke noget, man bare aflyser. Det kræver nogle helt særlige omstændigheder, og det mener jeg, vi har nu. Byrådsmødet i april vil blive afholdt, uanset hvad. Hvis situationen til den tid kræver det, må vi finde ud af at holde mødet som et video- eller telefonmøde, fortæller John Schmidt Andersen.

Udvalgsmøderne afholdes
I de kommende uger er der møder i de forskellige udvalg. Disse møder vil blive holdt enten via Skype eller i lokaler, der er store nok til at udvalgsmedlemmerne kan holde god afstand til hinanden.

– Alle fagudvalgene har færre end 10 medlemmer, og kan dermed godt mødes, så længe de holder afstand til hinanden og overholder hygiejnerådene. 

Det er op til udvalgene selv at afgøre, om de vil mødes fysisk eller om mødet skal foregå via telefon eller Skype.

Deltag i debatten
Share.

About Author