Boringer ved Kulhuse

0

KULHUSE: Frederikssund Kommune har givet tilladelse til, at der etableres fem boringer ved Kulhuse.

Boringerne placeres på en strækning langs den nordøstlige del af Kulhuses kystlinje mellem Matthiesens Enghave nr. 30 i vest til Ved Vigen 59 i øst. 

Boringerne skal anvendes til at overvåge grundvandet og afklare geologien i området. 

Resultaterne skal indgå i skitsering af en teknisk løsning for håndtering af bagvandet ved høj vandstand i fjorden, og herunder en vurdering af undersivning under diget, dimensionering samt vurdering af antal og størrelse af pumper.

Boringerne placeres umiddelbar vest for Nordskoven, som er udpeget som Natura 2000 område. 

Men blandt andet fordi der ikke indvindes fra boringerne,  vurderes det, at der ikke vil være påvirkning af naturtyper eller levesteder for arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. 

Deltag i debatten
Share.

About Author