Bolig- og befolkningsprognose

Bolig- og befolkningsprognose

Af Conny Probst

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Befolkningsprognosen er en vigtig forudsætning i forhold til budgetlægningen; udviklingen er afgørende i forhold til Frederikssund Kommunens udgifts- og indtægtsgrundlag i de kommende år. 

På udgiftssiden anvendes befolkningsprognosen til reguleringer på blandt andet skole- og ældreområdet. På indtægtssiden danner prognosen grundlag til beregninger for selvbudgettering.

Den fremtidige udvikling i befolkningstallet samt befolkningssammensætningen viser en samlet stigning i folketallet på 1.235 personer, hvor det især er antallet af de ældre borgere som stiger. 

Færre skolebørn
Aldersgruppen 85+ årige stiger med 284 personer, svarende til 33,4 procent frem mod 2023, mens der kun forventes en mindre stigning i antallet af personer i den erhvervsaktive alder (24-64 årige) i samme periode. 

Der forventes en vækst på 8,4 procent  i aldersgruppen 0-5 år, men et fald af børn i den skolepligtige alder på 6,4 procent. 

Pr. 1. januar 2019 udgjorde befolkningen i Frederikssund Kommune 45.333 personer. Det antal stiger med 1.235 personer frem mod 2023, svarende til en befolkningsvækst på 2,7 procent.

De største absolutte stigninger forventes i aldersgrupperne 25-39 årige og 75-84 årige. 

I 2018 steg befolkningstallet med 146 personer.

Væksten består primært af en nettotilflytning fra udlandet på 122 personer, hvoraf 13 personer udgør kvoteflygtninge og familiesammenførte. 

Frederikssund kommune modtog flest nye borgere fra Egedal Kommune, hvor der var en nettotilflytning på 160 personer i 2018.  

Andre artikler fra denne uge

Det gode Borgerforløb


Af journalist Conny Probst FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådet har nedsat projektudvalget ”Det gode borgerforløb”. Opgaven for udvalget er at komme med

Læs mere »

Hærværk


Af journalist Conny Probst MØLLEKROGEN: ”Utroligt smukt beliggende bådelaug”. Sådan beskriver Havneguide.dk Selsø Møllekrogs Bådelaug. Den idyl blev ødelagt i

Læs mere »