Biodiversitet


FREDERIKSSUND KOMMUNE: På det seneste byrådsmøde stillede Johan Gaunitz følgende spørgsmål til formand for Klima, natur og energi, Søren Weimann:

– Jeg vil gerne, og med rette, rose Frederikssund for at fremme biodiversiteten blandt andet ved at stræbe efter undgå totale græsørkener på kommunale arealer, men i stedet lade blomster og blomsterenge trives.

– Det er jo også i takt med tiden. Men hvilke tiltag overvejer kommunen for at få private grundejere til at få forståelse for dette fremskridt?

– Herudover, og hvilket nok er end mere kedeligt, findes der åbenbart selvtægtsmænd, der massakrer blomster på kommunale arealer. Hvordan vil kommunen komme til rette med dette?

Formand for Klima, natur og energi, Søren Weimann, svarede følgende:

– Frederikssund Kommune ønsker at understøtte biodiversiteten på kommunale arealer. Blandt andet har vi udlagt blomsterløg på græsarealer, hvor der ellers ikke er meget føde til insekterne. Blomsterløg er attraktive for sommerfugle og bier. Vi har oplyst borgerne om dette blandt andet på kommunens hjemmeside.

– Vi har også ændret driften på andre kommunale arealer med henblik på at fremme biodiversiteten.

– Borgere, foreninger mv. er blevet inddraget i tilblivelsen af kommunens Naturhandleplan, som netop har været i offentlig høring.

– I Naturhandleplanen indgår flere indsatser målrettet biodiversitet i private haver. Vi tænker og oplever, at oplysning og inddragelse af borgene er med til at fremme interessen og lysten til at understøtte biodiversitetsfremmende tiltag både på kommunale arealer og i private haver, grundejerforeninger mv., forklarede Søren Weimann og fortalte, at Frederikssund Kommune ikke har registreret ødelæggelser af kommunens blomsterstriber mv.

Andre artikler fra denne uge

Det gode Borgerforløb


Af journalist Conny Probst FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådet har nedsat projektudvalget ”Det gode borgerforløb”. Opgaven for udvalget er at komme med

Læs mere »

Hærværk


Af journalist Conny Probst MØLLEKROGEN: ”Utroligt smukt beliggende bådelaug”. Sådan beskriver Havneguide.dk Selsø Møllekrogs Bådelaug. Den idyl blev ødelagt i

Læs mere »