Betalingsbroen

0

Af Finn Amorsen
Industrivej 8, Skibby

Efter omkring et halvt års brug af betalingsbroen, er trafiktallene fortsat endog meget lave, og vil givet  fortsætte således. Og hvorfor nu det? 

For det første:  Hvem har gavn af at bruge broen?

Generelt set skal vi se bort fra lastbilstrafikken, som jo er tvungen bruger, i det omfang de ikke kører syd om fjorden. Og det gør nu en stor del af transittrafikken. Trafikken på rute 53 af store lastbiler – de gennemkørende – er meget minimeret.  F.eks. ser vi aldrig mere stålpladetransporterne fra Frederiksværk. De har, som mange andre fravalgt betalingsbroen, og kører til Roskilde ad A6, direkte til motorvejsnettet.

For det andet: Der er ingen mening for 95 procent af beboerne i området ”den gamle Jægerspris Kommune” at køre en omvej, og oven i købet betale herfor. Og hvis, så når man ”kommer i land” på østsiden, så er trafikken ad den gamle landevej i mange tilfælde langsommere over Ølstykke – Ballerup og videre, end ad landevejen over Slangerup – Farum og videre. 

Og for trafik fra området til Frederikssund og også videre til Nordsjælland er det helt håbløst at lokke trafik til en omvej, og betale for det oven i købet. Samme gælder selvfølgelig i modsat retning.

Syd for Skibbys gamle sydlige kommunegrænse vil 95 procent af bilisterne vælge at køre syd om fjorden som altid, direkte til motorvejsnettet. Kun nogle få mod Nordsjælland vil have fordel af broen, men skal så betale hvis betalingsbroen benyttes. Tilbage er så trafikken til og fra ”den gamle Skibby Kommune”, og hvor mange er så lige det? Der er vel  i dette område ca. 7.500 beboere, inklusiv sommerhusbeboere, og hvor mange af disse skal overhovedet den vej dagligt. Sporadisk udflugtskørsel kan vi se bort fra som ubetydelig.

Her har man i hvert tilfælde en stor del af  forklaringen på det aktuelle trafiktal, som jeg ikke tror vil ændre sig med mere end den generelle stigning af samme i fremtiden. Måske nogen procents stigning mere når Frederikssund Motorvejen engang bliver virkelighed. Tilslutningsmulighed fra og til Tørslevvejkunne måske have hjulpet noget, med trafik fra Skuldelev, Østby, Sønderby o.s.v.

Har nogen, i planlægningsfasen, overhovedet tænkt den tanke? Det bakkes op af trafikforsker Jeppe Rich.

Dersom der ikke var betaling ved bropassagen, vil trafiktallet ganske sikkert stige, men marginalt, for det gælder stadig, jvf. ovenfor, kun de få, som har direkte gavn af forbindelsen. Der er en gruppe trafikanter, som direkte fravælger betalingsvejen af mere principielle grunde som kommer til – men hvor mange er det lige ?

Der tales nu om, at renovationen bliver dyrere, idet det var en and med dispensation til skraldebilernes passage af den gamle bro. F.eks. skal også salt- og snerydningsbiler vende ved ”pølsevognen”, køre over betalingsbroen, og så fortsætte saltning og snerydning fra museet på Hornsherredsiden. Og samme i omvendt rækkefølge når opgaven er udført. Også denne ekstra omkostning er der kun skatteyderne til at betale.

Og sidst, men ikke mindst: Hvad koster betalingsanlægget i renter og afskrivning – og selvfølgelig vedligehold og administration?

Og hvorfor skal denne bro have en bestyrelse på 5 betalte medlemmer?  Vejdiretoratet  har jo alligevel ”sekretariatsfunktionen” og det direkte driftsansvar som på alle andre broer. Kan disse ekstraomkostninger ved betalingsbroen overhovedet betale sig, med de nuværende – og kommende – trafiktal?

Hvis en betalingsbro er så god en løsning, hvorfor så ikke Langebro, Vejlefjordsbroen eller Limfjordstunnellen? Fordi der ville blive revolution så.

Slutteligt har jeg slet ikke beskæftiget mig med den lokale lastbilstrafik af enhver art – som også er blevet fordyret med betaling for tvungen passage. Her er der jo også kun brugerne = vi alle til at betale. 

Et eksempel: En vognmand i Jægerspris bliver hyret til en transport fra en virksomhed f.eks. på Holmensvej, Frederikssund. Lastbilen skal nu ud på en omvej på 2 x 8,5 km., plus pålægges en betaling på 84 Kr., i alt en ekstraudgift på ca. 250 Kr. (ud og hjem). 

Skal vognmanden betale af egen lomme, udgør det omkring 8 procent  af det indkørte beløb på f.eks en 5 timers opgave, altså mere end vognmandens fortjeneste på kørslen. Og lader han kunden betale for dette, vælger kunden næste gang en vognmand fra Slangerup.

Hvor blev ”den grønne løsning” af, med 17 km unødvendig kørsel. Og hvorfor skal erhvervslivet i Hornsherred diskrimineres med en sådan ekstra udgift (skat).

Deltag i debatten
Share.

About Author