Behovet for 0. klasser

Behovet for 0. klasser

Af Jørgen Bech Byrådsmedlem Venstre


Frederikssund Kommune har behov for bosætning. Vi har så meget at tilbyde for nye tilflyttere – i alle aldersgrupper, også børnefamilier. 

Bosætning er med til at skabe og opretholde liv og aktivitet. I Venstre holder vi 100 pct. fokus på bosætning, sammenhængskraft og udvikling. 

Hvad har det så med 0 klasser at gøre? Jo, for nylig opstod et problem på Fjordlandsskolen og Ådalens Skole, hvor bl.a. Skibby ikke havde plads til fire nye skolebørn, som bor i byen. Det var en uholdbar situation. 

Derfor er det en stor glæde for mig, at det trods alt lykkedes budgetforligets partier at ændre ressourcetildelingen. En stor tak til dem, som medvirkede aktivt. Med denne beslutning, er der skabt mere plads til nye børn i 0. klasserne på skolerne.   

Der bør være ledige pladser til tilflyttere. Ellers giver det ikke mening at prioritere bosætning. Folkeskolerne skal have plads. Ellers kan vi ikke få skabt sund konkurrence om gode skoletilbud mellem de kommunale og private skoler.  

Skoler og forældrebestyrelser gør et kæmpestort arbejde for at tiltrække flere børn. Det skal vi hjælpe dem med, selv om det kan være svært når ikke alle har en skole ”rundt om hjørnet” i vores store kommune. 

Vi vil have attraktive skoler. Man bør som udgangspunkt kunne forvente at få sit barn på den skole, der ligger naturligt ifht. bopælen.  Børn, der har gået i samme børnehave, har naturlige forventninger om at kunne starte skole sammen. Den forventning bør vores folkeskoler kunne opfylde.  Det er det, der nu skal sikres, med en øget ressourcetildeling. 

Vi ønsker mere bosætning, fællesskaber og sammenhængskraft på tværs af kommunen. Det princip bør understøttes af alle fagområder. 

Andre artikler fra denne uge