Beboere frygter støv og trafikkaos

0

Med Regionsrådets vedtagelse af Råstofplanen, har beboere i Onsved-området udsigt til, at markerne omkring byen bliver forvandlet til grusgrave. 

HORNSHERRED: Den 12. oktober vedtog Regionsråd Hovedstaden  ”Råstofplan 2016/20”. Planen indeholder 28 graveområder for sand, sten og grus fordelt på ni kommuner.

I Frederikssund Kommune ligger et af de udpegede graveområder ved den lille landsby Onsved. Cirka 65 ha stik vest for og nord for Onsved og cirka 20 ha øst for Krogstrup. 85 ha i alt. 

Det betyder blandt andet, at rundkørslen ved Onsvedvej bliver omkranset af tre grusgrave. – Beskeden landede i  vores e-boks fredag, og så var det efterårsferie for mange, både områdets borgere og de instanser, vi godt ville i kontakt med, fortæller Mie Hansen, der er en af de beboere, der – forgæves – har indsendt høringssvar mod planerne.

– Faktisk var det ikke alle i byen, der fik beskeden. Kun os, der bor nærmest. 

Skuldelev Vandværk fik ikke besked, før vi kontaktede dem for at høre, om de kunne gøre noget.

Støv, svineri, trafikkaos mv.
Onsvedborgerne er især bekymrede over planerne om grusgrav på markstykket øst for Krogstrup og markstykket vest for byen, mellem Onsved og rute 53.

Her er næsten altid vestenvind, og det vil føre støv og støj direkte ind over den lille bevaringsværdige landsby. 

De   frygter tillige, at der  – foruden svineri – vil opstå et trafikalt kaos i den store nye rundkørsel ved Onsvedvej. Der må indvindes 500.000 kubikmeter råstoffer om året undergrundvandsspejlet på begge områder. Det bliver til mange lastvognlæs i meget lang tid.

Ydermere er området sårbart: Skuldelev vandværk, har indvindingsområde til det store grundvandsmagasin mellem Onsved og Skuldelev.

Håber på procedurefejl
Frederikssund Kommune har opfordret til, at der kun er en grusgrav er åben ad gangen. Hvilket kan betyde grusgravning de næste 30 år, da en gravetilladelse  gives for 10 år ad gangen.

Derfor håber Onsvedborgerne på – med advokathjælp –  at finde procedurefejl, så planerne om de tre grusgrave alligevel ikke bliver til noget.

Mindst et firma i området må lukke, hvis man går i gang med at grave. Og den kommunale dagplejemor i byen er bekymret for, om hun kan fortsætte i et støj- og støvhelvede. 

Støvet kan indeholde krystallinsk kvartsstøv, som er kræftfremkaldende i grp 1. Og vi ved alle, at i Danmark kommer vinden fra vest. 

Det er regionen og lovgivningen, Onsvedborgerne er vrede på. De kan ikke forstå, at det overhovedet er lovligt at grave så tæt op ad en by. 

Deltag i debatten
Share.

About Author