De aktive har fået ny formand

De aktive har fået ny formand

SKIBBY: Der var et flot fremmøde, da Skibby Aktive for Fjordlandet holdt generalforsamling. For formand Hans-Martin Madsen var det en lidt speciel aften, da han nu har valgt at trække sig efter 38 års virke.
Den afgående formand glædede sig over de mange aktiviteter og alt det, som de mange frivillige formår at lykkedes med til gavn og glæde for hele området.
Herefter blev der afgivet beretning fra alle udvalgsformænd, (Detailhandel, Visionscenteret, Kunst- og Kultur, Landsbylaug og Landområderne, Vedligehold og forskønnelse, Udvikling og infrastruktur). Udvalgsformændene fortalte om de aktiviteter, der har været i det forløbende år og om deres visioner for 2018.
Både regnskab og budget blev godkendt uden anmærkninger, og kontingentet for medlemsskab forblev uændret.
Bestyrelsen havde indstillet Morten Kremmer som ny formand, Morten Kremmer blev enstemmig valgt.
Den nye formand takkede for valget og fortalte kort om sine tanker for det næste år.
De vil blive bearbejdet sammen med bestyrelsen i løbet af foråret.
Afslutningsvis overrakte næstformand Dan Koch afgående formand Hans-Martin en vinkurv som tak for et mangeårigt godt formandsskab i handelsstandsforeningen og de sidste to år i Skibby Aktive for Fjordlandet .

Andre artikler fra denne uge