Ældre Sagens Herreværelse

Ældre Sagens Herreværelse

SKIBBY: ”Støt kampen for et værdigt ældre liv og et samfund hvor alle kan leve et godt liv – hele livet”.

Den opfordring kommer fra Bjarne Hastrup, der er administrerende direktør i Ældre Sagen.

Og det er svært at være uenig.

– Mennesker er forskellige og muligheden for at yde støtte og behovet for støtte er forskellig. Men en ting har vi til fælles; behovet for at foretage sig noget sammen med andre, siger Kirsten Nørskov formand i Ældre Sagen Skibby.

Små og store hold

Ældre Sagens lokalafdeling i Skibby har 1.810 medlemmer, der repræsenterer et bredt udsnit af den lokale befolkning, også aldersmæssigt.

– Vi har løbende en pæn tilgang af nye og yngre medlemmer, som yder en stor indsats som frivillige.

– Derfor har vi et bredt udsnit af aktiviteter, små og store hold samt trygheds skabende kontakt med enkeltpersoner, fortæller Kirsten Nørskov.

Bankospil, litteraturkreds, let motion, linedance, madklub, bowling, mandeholdet snedkerværkstedet, engelsk kursus og seniorbio.

– Vi kan tilbyde et besøg i it-cafeen, et tryghedsopkald, en besøgsven, en demens besøgsven, en hjælpende hånd, en bisidder ved et møde og støtte fra vågetjenesten hos en døende.

Der er adgang til aktiviteterne i alle Ældre Sagens 215 afdelinger over hele landet og gratis telefonrådgivning af en fagperson i Hovedkontoret.

Et herrreværelse

I lokalafdelingen arbejder man hårdt på at starte et Herreværelse, hvor indholdet vil blive fastlagt og ændret løbende af deltagerne.

Første møde er tirsdag den 3. oktober klokken 14 i dagligstuen på Ældrecentret på Nyvej 7 B.

Man kan søge yderligere oplysninger på hjemmesiden: www.aeldresagen.dk/skibby.

– Finder du ikke det, du søger, så kontakt aktivitetslederen eller en i bestyrelsen, siger Kirsten Nørskov.

– Et medlemskab handler ikke om alder (minimum 18 år). Vi har brug for alle, også gerne som frivillige.

Andre artikler fra denne uge

Kunst i garagen


SKIBBY: Der er kommet et nyt galleri, Kunstgaragen, Hovedgaden 18 i Skibby. Ejeren, Carsten Bruun, der har været medlem af

Læs mere »