Åbent brev til Socialdemokratiets politiske ledelse

Åbent brev til Socialdemokratiets politiske ledelse

På vegne af

Frederikssund Kommunes socialdemokratiske partiforening

Partiformand Irene M. Buus

Det var med stor undren, at Frederikssund Kommunes Socialdemokratiske partiforening modtog meldingen om, at fælles om Danmark giver sig udslag i, at man skal spare op til pleje og omsorg i alderdommen, som vi kender det fra pensionsopsparinger.

Frihed, lighed og fællesskab er værdier i Socialdemokratiet.

Er ovenstående frihed, lighed eller fællesskab?

Er det en ekstra skat?

Vi betaler alle skat, som finansierer velfærden. Det skal vi fortsat kunne regne med er gældende.

Der forlyder, at der ikke er råd til den velfærd, vi kender i dag.

Hvis vi ser på finansministeriets seneste konvergensprogram frem til 2100, viser det, at statens indtægter er markant større, end hvad den forventelige kostpris er for nuværende velfærdsniveau indeholdt flere ældre og prisfremskrivningen.

Derfor er det for os at se en prioritering at vælge velfærden til, hvilket matcher med socialdemokratiets værdier.

Skatten kan og skal efter vores bedste overbevisning dække vores velfærd.

Alle skal have lige adgang til pleje og omsorg uanset social status.

Partiforeningen er bekymret for den nye vej som forsøges betrædes, og ser ikke at vejen er farbar for socialdemokratiet. Socialdemokratiets dna falmer i takt med forslag som er så liberale.

Hvordan skal det gå med vores solidariske velfærdssamfund?

Partiforeningen er bekymret for:

At der bliver solgt ud af vores værdier?

At partiet ikke lever op til de vedtagne værdier og partiprogram?

At prioriteringerne ikke står mål med partiets målsætninger?

At medlemmerne ikke kan se sig selv i partiets nye linje?

Derfor er det for os vigtigt fremadrettet at se den prioritering, at regeringen vælger velfærden til, hvilket matcher med socialdemokratiets værdier.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »