2023-aftalen med JAS er godkendt

0

JÆGERSPRIS: Det årlige kulturtilskud til Jægerspris Amatørscene (JAS) er baseret på en samarbejdsaftale, som beskriver de aktiviteter, der forventes gennemført i løbet af året.

Udvalget Job, erhverv og kultur har på sit seneste møde godkendt 2023-aftalen, der udløser et tilskud på 189.084 kroner.

JAS har under og efter nedlukningen på grund af covid-19 mistede en del medlemmer. Derfor henvendte foreningen sig i starten af 2022 til administrationen og oplyste, at det i 2022 ikke ville være muligt at gennemføre alle de aktiviteter, der var beskrevet i samarbejdsaftalen.

Efterfølgende besluttede udvalget for Job, erhverv og kultur , at man – for at sikre den nødvendige økonomi til drift af JAS – ville give det fulde tilskud i 2022.

Samtidig bad man foreningen om at arbejde med en handleplan for at tiltrække nye.

JAS har oplevet en pæn tilgang af nye medlemmer i 2022.

Foreningen er på nuværende tidspunkt ikke helt på samme medlemsniveau som før nedlukningen. Men de tror på, at de snart vil være det, da de løbende optager nye medlemmer.

Der er sket en forskydning i aldersgruppen af medlemmer, idet JAS har fået mange nye medlemmer til de yngste hold, hvor der er en venteliste.

Forventninger er, at det vil lykkes at fastholde de yngre årgange over tid, så der igen kan dannes et stabilt ungdomshold.

Share.

About Author

Avatar photo