1. suppleanten tager over

1. suppleanten tager over

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Ved årets udgang er Kim Rockhill (A) udtrådt af byrådet, så han i stedet kan fokusere på arbejdet i Regionsrådet. Den ledige stol er blevet  overtaget af Socialdemokratiets 1. suppleant, Lars Jepsen, som tidligere har siddet i Frederikssund Byråd. 

Samtidig har skiftet givet anledning til rokeringer i en del udvalg, bestyrelser mv. Rokeringerne vedrører alene repræsentanter for Socialdemokratiet:

Medlem af Udvalget for By og Land (tidl. Kim Rockhill): Lars Jepsen.

Medlem af Vækstudvalget (tidl. Niels Martin Viuff): Lars Jepsen.

Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) (tidl. Kim Rockhill): Niels Martin Viuff.

KL-delegeret (tidl. Kim Rockhill): Kenneth Jensen. Stedfortræder Jesper Wittenburg.

Personlig suppleant for Tina Tving Stauning i I/S Vestforbrændings bestyrelse (tidl. Kim Rockhill): Poul Erik Skov Christensen.

Roskilde Museums bestyrelse (tidl. Kim Rockhill) – 2019: Tina Tving Stauning.

Stedfortræder for Tina Tving Stauning i valgbestyrelse ved folketingsvalg (tidl. Kim Rockhill): Lars Jepsen.

Valgstyrerformand ved kommunale valg (tidl. Kim Rockhill): Niels Martin Viuff.

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »