0. klasse eller børnehaveklasse

0. klasse eller børnehaveklasse

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Udvalgsmedlem Jørgen Bech har foreslået udvalget for Skole, Klub og Sfo, at man beder administrationen udarbejde et forslag om at omdøbe 0. klasser til børnehaveklasser i Frederikssund Kommune.

Jørgen Bech skriver i sin begrundelse for skiftet til ”børnehaveklasse”, at:

– ”Hensigten med omdøbningen er blandt andet at sende et stærkt signal om, hvad formålet med børnenes første skoleår er.

– ”Dette kan også antages at kunne styrke trivselsarbejdet, fordi ordet ”børnehaveklasse” blandt andet kan signalere, at der lægges vægt på en blød overgang, hvor leg og social karakterdannelse er vigtigere end karakterer”.

– ”Og knap så meget på det faglige, og hvor hurtigt man lærer at læse. Det kan navneændringen være med til”.

Udvalget besluttede, at sagen skal optages på et kommende møde.

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »