Ulovligt byggeri som vej til dobbelt straf til borgere og natur

0

Af Bo Holmsgaard, Formand for Foreningen til bevarelse af natur og historie ved Kignæsbakken 

Endnu en tung og problematisk sag rammer de lokale politikere på byrådsmødet den 24. juni.

Det handler om forslag til ændret lokalplan (LP142) for Meransletten 2-8.

Forhistorien er, at der i dag ligger to ulovligt opførte huse på Meransletten nr. 6 og 8. Forvaltningen gav byggetilladelserne til nr. 6 og 8 på trods af, at man var bekendt med, at der var klaget til Planklagenævnet over to helt tilsvarende dispensationer til udmatrikulering.

Forvaltningen kendte derfor til risikoen for, at dispensationerne blev anset for at være ulovlige. 

Alligevel valgte man ikke at rådføre sig hos kammeradvokaten, og man satte ikke byggeriet i bero. Med erfaringerne fra de forudgående underkendelser fra klagenævn burde advarselslamperne ellers have blinket tydeligt. 

Og normalt spares der heller ikke på borgernes penge, når formålet med juridisk bistand fra kammeradvokaten er at føre byrådsflertallets visionsløse byggemani ud i livet. 

Nu ligger der så to ulovligt opførte huse, som den nye lokalplan har til opgave at lovliggøre. 

Indstillingen til byrådsmødet er, at man nu bryder fuldt og helt med den eksisterende lokalplan, så to ubebyggede grunde nu også kan udstykkes og bebygges enkeltvis. Princippet i den eksisterende lokalplan er, at husene i området skal bygges som sokkelhuse omgivet af ensartede fællesarealer. 

Der mangler kort og godt argumenter for ikke at følge den oprindelige lokalplan for nr. 2 og 4, som endnu ikke er bebygget. 

Det er åbenbart nødvendigt at minde om, at forvaltningen og byrådsflertallet ikke er sat i verden for at fjerne principper, intentioner eller ”irriterende” lovgivning for bedst muligt at bane vejen for boligspekulation i naturen. 

Det er også nødvendigt at minde om, at kommunen har en tilsynspligt i forhold til beskyttelse af truede dyrs levesteder: ifølge forslaget til ny lokalplan må der ikke fældes træer i det nordlige træbælte, der kan være levested for flagermus. Der er dog allerede fældet en del træer, uden at der er reageret på dette.

Én ting er, at man med en ny lokalplan giver sig selv tilgivelse for to ulovligt opførte huse. En anden ting er at bruge denne ulovlighed som adgangsbillet til at udrydde den sidste rest af ansvarlighed og respekt for det naturskønne område. 

Det bliver et spændende byrådsmøde, hvor borgerne kan få et indtryk af, hvor partierne placerer sig, når valget står imellem byggeri og naturhensyn.  

Deltag i debatten
Share.

About Author