Ulovligt at grave planter op:

0

Ulovligt at grave planter op:
Alligevel er flere sjældne planter stjålet

Man må ikke grave vilde blomster fra naturen op, men det er der for få danskere, der ved. Efter sager
om tyveri af sjældne planter vil Danmarks Naturfredningsforening have øget fokus på problemet.

NATUREN: Den 12. april opdagede medarbejderne i nationalparken Mols Bjerge, at flere af de sjældne “opret kobjælde”-planter, var forsvundet. Planten er så sjælden, at nationalparken overvåger bestanden, og derfor var der heller ikke nogen tvivl om, at planterne manglede.

Og den 23. april opdagede medarbejdere i Kolding Kommune, at cirka 100 af deres fredede maj-gøgeurter var gravet op fra et naturområde nær Marielundskoven. Maj-gøgeurten er en vild orkidé, som ikke vokser ret mange steder i Danmark, og er totalfredet. Jan Pedersen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening, mener, at for mange danskere ikke ved, at det faktisk er ulovligt at grave træer, planter eller buske op af naturen.

– Både gøgeurt og kobjælde er sjældne planter, som har oplevet massiv tilbagegang, fordi vi i Danmark har så få naturplejede naturarealer, der giver plads til de smukke blomster. Derfor er det helt uacceptabelt at grave dem op. Men det er der danskere, der bare ikke ved.

Ifølge Jan Pedersen er folk for uvidende om reglerne.

– Mange ved slet ikke, at det er ulovligt at grave noget op fra jorden, lige meget om det er påskeliljer fra parken eller anemoner fra skoven. Så mit råd er, at man skal glædes over planterne, tage nogle gode billeder, og så lade planterne være. Vi slæber jo heller ikke flagermus og egern med hjem og sætter i haven.

Straffen for at grave fredede planter op kan være alt fra bøder til fængsel. Dog er det sjældent, at gerningsmænd bliver fanget eller stillet til ansvar.

Fakta:
Det må du tage med hjem fra den danske natur

Man må hverken plukke, ødelægge eller opgrave fredede planter. Alle orkidéer er fredede. På www.mst.dkkan man se en liste over de 70 fredede plantearter.

Man må ikke grave planter eller anden bevoksning op fra naturen, lige meget om det er fredet eller ej.

Man må godt plukke blomster, indsamle kogler, bær, frugt og svampe, kviste, grene fra jorden, samt skære/klippe grene af løvtræer, som er over 10 meter høje. På Naturstyrelsens arealer det en tommefingerregel, at den besøgende må samle, hvad der svarer til en bæreposefuld, men kun til eget brug – ikke til erhverv.

Bemærk, at plukkeri skal ske med måde. Det kan nemlig blive et problem for naturen, hvis det sker i stort omfang.

Deltag i debatten
Share.

About Author