Udligningsreform betyder lille økonomisk plus

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Regeringen fremlagde i januar et udspil til en reform af det kommunale udligningssystem, der ville koste Frederikssund Kommune 45 millioner kroner om året ud over de cirka 100 millioner kroner, som Frederikssund Kommune i forvejen bidrager med til udligningen i Danmark.

Men med det netop indgåede forlig om udligningssystemet, bliver Frederikssund Kommunes økonomi i stedet forbedret med et beskedent plus på 3,9 millioner kroner årligt. Og det er borgmester John Schmidt Andersen (V) tilfreds med: – Nu skal vi lige have mulighed for at nærlæse og regne på forliget, som er indgået på Christiansborg. Men umiddelbart, så er det svært at være utilfreds med dette resultat, set i forhold til det udspil, vi blev præsenteret for i januar. 

– I stedet for at koste os 45 millioner kroner, der skulle finansieres af skatteforhøjelser eller besparelser, så kan vi nu se frem til at forbedre vores økonomi med omkring fire millioner kroner årligt. Det glæder mig, at man har valgt at lytte til vores argumenter og lade fornuften råde. 

– Set i et større perspektiv har man dog valgt at fastholde en afskaffelse af hovedstadsudligningen, som vi kraftigt opfordrede til at bevare. 

– Den er vigtig, fordi der er store indbyrdes forskelle på kommunerne i hovedstadsområdet, men er altså fjernet helt med dette forlig.

– Det er svært at gennemskue, hvad de langsigtede konsekvenser vil blive her i regionen. Samlet set må jeg dog konstatere, at vi kan ånde lettet op i Frederikssund Kommune, idet vi nu kan se frem til en stabil økonomi i forhold til udligningssystemet, fastslår John Schmidt Andersen.

Kompensation for fejl i udligning
Samtidig lægger forliget op til en mindelig løsning på den tvist, der har været mellem en række kommuner og staten. 

En række kommuner har i en årrække modtaget for lidt i udligning baseret på udlændinges uddannelsesbaggrund. 

Forliget indeholder derfor – for Frederikssund Kommunes vedkommende – en kompensation fra staten på cirka 29 millioner kroner i hvert af årene 2021 og 2022. 

Deltag i debatten
Share.

About Author