DN: Pas på blomsterne

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Frederikssund Kommune rummer en række af Danmarks mest værdifulde botaniske lokaliteter, fortæller Danmarks Naturfredningsforening Frederikssund i deres seneste nyhedsbrev.

– Vi kan for eksempel  nævne skrænterne ved Kyndby med Himmelblå Lungeurt og Storblomstret Brunelle, Skuldelev Ås-fredningen (herunder i den nordlige del skrænter med Grenet Edderkopurt og rigkær med Mygblomst) samt strandenge og rigkær langs Roskilde Fjord ved Lille Rørbæk med flere orkideer inklusiv Langakset Trådspore  og Gyldenstrand med orkideen Pukkellæbe.

 Fælles for disse lokaliteter er det store naturindhold af disse og andre arter, herunder mange udryddelsestruede arter og særligt EU-beskyttede arter og artsfredede arter.

– Dansk Botanisk Forening har konstateret, at tilstanden på flere lokaliteter er blevet stærkt forringet de seneste år, og at Frederikssund Kommune ikke lever op til de forpligtigelser, som kommunen har i henhold til Naturbeskyttelsesloven/Habitatdirektivet og fredninger, fortsætter foreningen.

DN Frederikssund har derfor bakket botanikerne op i en henvendelse til kommunen, hvor der peges på, at en sporadisk pleje har medført, at de mest sjældne og truede plantearter er gået tilbage i antal og i nogle tilfælde er tæt på udryddelse. 

Deltag i debatten
Share.

About Author