Stiforbindelserne skal undersøges

0

Af Conny Probst

FREDERIKSSUND KOMMUNE: I forbindelse med budget 2020 blev det vedtaget, at der skal arbejdes med at øge tilgængeligheden til naturen ved at forbedre stiforbindelserne i det åbne land samt ved at arbejde med øget information, eksempelvis ved opsætning af flere skilte om områdets kulturarv og natur. 

Der blev bevilliget 1,3 millioner kroner til formålet. 

På det seneste møde i plan- og miljøudvalget vedtog man at anbefale byrådet  at frigive  250.000 kroner til at starte arbejdet. 

Pengene skal blandt andet bruges til opdatering af det eksisterende kortmateriale.

På samme møde frigav man tillige penge til at forbedre tilgængeligheden ved Fjordstien omkring Selsø. 

De 150.000 kroner skal bruges til indledende undersøgelser og til eventuel tinglysning af servitutter.

Deltag i debatten
Share.

About Author