KHIF’s fremtid sikret

0

Af Christian Fjeldsted  Andersen Kommunal-
bestyrelsesmedlem (V) Lejre Kommune

Første skidt på sikringen af Kirke Hyllinge Idrætsforening (KHIF)’s fremtid blev taget onsdag aften. 

KHIF har de seneste år haft årlige underskud, som gradvist har reduceret foreningens formue, da de tilskudsberettigede lokaleomkostninger er mindre end foreningens samlede omkostninger. 

I alt udgør lokaletilskuddet for KHIF ca. 28% af de tilskudsberettigede udgifter. Dette er et problem, vi i Venstre har været opmærksomme på i mange år og hvis det havde fortsat, ville KHIF indenfor en kort årrække have brugt hele hovedafdelingens formue på at dække lokaleomkostningerne, og hovedafdelingen ville være ”gået konkurs”. 

På denne baggrund er vi i Venstre meget glade for, at vi i Udvalget for Kultur & Fritid har afbødet den meget triste fremtid ved at indstille til Kommunalbestyrelsen, at Lejre Kommune overtager ”Bøffen” og omklædningsrum på Stationsvej 14 i Kirke Hyllinge, sådan at Lejre Kommune fremover står for den fulde økonomiske drift, samt at der bevilges 300.000 kr. til renovering og energioptimering af bygningerne. KHIF vil derved få fjernet en stor økonomisk byrde. 

Udover at fjerne en stor udgift fra KHIF betyder beslutningen også, at der sker en yderligere harmonisering af foreningsområdet. 

Siden før kommunesammenlægningen har der været forskellige måder, hvorpå klubhusene på idrætsanlæggene har været ejet, og hvordan driften har været. Med denne beslutning vil Lejre Kommune fremover eje alle klubhuse på de store idrætsanlæg og have ens aftaler med foreningerne om drift og vedligehold af bygningerne. En beslutning Venstre naturligvis bakker fuldt op om. 

Deltag i debatten
Share.

About Author