Flere slagtesvin

0

SKIBBY: Frederikssund Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Tørslevvej 63.

Der er søgt om at måtte ændre husdyrproduktionen, så der fremover kan produceres 9.000 slagtesvin mod 7.480 slagtesvin før.

Der skal ikke bygge nye stalde, men der ændres på indretningen, så der fremover vil være et produktionsareal på 1.823 m3. Samtidig søges der om en ny fodersilo. Inden kommunen træffer en endelig afgørelse, skal naboer og sagens parter have mulighed for at udtale sig om projektet og om kommunens udkast til tilladelse. 

Udtalelsen skal være kommunen i hænde senest fredag den 28. februar klokken 12.  

Deltag i debatten
Share.

About Author