Er du som er + 60 år også interesseret i en lejlighed i Frederikssund Kommune?

0

Af Lissi Gyldendahl
Formand for Ældrerådet Frederikssund
Kommune, Søbovej 2, Jægerspris
På vegne af Ældreorganisationerne
i Frederikssund Kommune

Hvor bygges der lejligheder i Frederikssund Kommune- og til hvem?

Lige nu er der gang i mange planer om byggeri af leje/ ejer boliger i Frederikssund Kommune. Hvem bygges de til, og hvad er dine muligheder som + 60er for at få en bolig, der er til at betale?

I hver ny årgang af seniorer er der lidt flere, der overvejer at flytte i det sene voksenliv. Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, (VIVE) har spurgt de ældre, om de overvejer at flytte. 50 procent af dem siger, at de tænker at flytte til en mindre bolig.

Cirka hver tredje forestiller sig at flytte i et seniorbofællesskab. Det er særligt i aldersgruppen 52-62-år, der ønsker dette.

Mange af de ældre, der ønsker at sælge deres hus og få en lejlighed, aner ikke om det kan lade sig gøre – og de ved heller ikke, hvordan økonomien eventuelt kommer til at se ud, hvis der skulle være penge i overskud fra salg af ejendom. Kan man få boligstøtte, når man har penge i banken?

Ældreorganisationerne i Frederikssund Kommune sætter fokus på boligsituationen på et Borgermøde til  april på Elværket, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Oplægsholderne vil være Christina Krog, BL – Danmarks Almene Boliger, som vil fortælle om den almene boligsektor, Tina Tving Stauning, formand for Teknisk Udvalg, vil orientere om de muligheder der for byggeri i Frederikssund Kommune, og Borgmester John Schmidt vil orientere om Kommunens Bo- og Boligstrategi.

Der vil på mødet blive orienteret om reglerne for boligstøtte.

Vær opmærksom på annonceringen i marts om borgermødet.

Deltag i debatten
Share.

About Author