Nej til hård kystbeskyttelse

0

Af Conny Probst

KULHUSE: Frederikssund Kommune har modtaget to ansøgninger om hård kystbeskyttelse i form af skråningsanlæg på henholdsvis Lanternevej 14-20 og Lanternevej 8-14. 

For strækningen 14-20 drejer det sig om ny kystbeskyttelse. For strækningen 8-14 drejer det sig om renovering og forbedring af eksisterende kystsikring.

Situationen på ejendommene 14-20 er kritisk på grund af akut erosion af skrænterne under storm og højvandssituationer langs kysten. Storme har i de seneste 10 til 12 år eroderet skrænten og grundarealet af de fire matrikler. Særlig kritisk er problemet ved Lanternevej 18, som er truet, da huset kun ligger ni meter fra den nu lodrette skrænt. 

Sagen har været behandlet gennem en årrække hos Kystdirektoratet (KDI) under den tidligere kystbeskyttelseslov. KDI har afvist og givet afslag på ansøgningen samt været i dialog med lodsejere om alternative løsninger undervejs siden 2008. 

I april 2017 stadfæstede Miljø- og Fødevareklagenævnet KDI’s afslag om tilladelse til skråningsbeskyttelse ved Lanternevej 14-20.

En blødere løsning
I 2018 overgik myndighedsopgaven til kommunerne, og en ny kystbeskyttelseslov er trådt i kraft. 

Frederikssund Kommune har været i dialog med ansøger omkring mere bløde løsninger, men ansøger fastholder ønsket om hård kystbeskyttelse, som man mener, er den billigste løsning.

En helhedsløsning
Lanternevej 8 til 12 har kystsikring i form af et ældre, dårlig vedligeholdt skråningsanlæg anlagt i 1970’erne. 

Den nuværende kystbeskyttelse har ringe effekt, da den er dårlig vedligeholdt.

I værste fald er det medvirkende til problemerne på nabostrækningen, og at stranden forsvinder. 

Plan- og Miljøudvalget har på sit seneste møde besluttet, at der som udgangspunkt ikke gives tilladelse til hård kystbeskyttelse med skråningsanlæg. 

Borgerne bør i stedet udarbejde en helhedsløsning med blød kystsikring for hele strækningen Lanternevej 8 til 20.

Deltag i debatten
Share.

About Author