Kommunen fastholder de ambitiøse servicemål

0

Af Conny Probst

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Der er ikke længere bestemmelser om servicemål i bygningsreglementet. Servicemålene hviler på en aftale mellem KL og regeringen, der er indgået for at nedsætte sagsbehandlingstiderne i kommunerne. 

Sidste  år overholdt Frederikssund Kommune ikke alle KL servicemål: Cirka 64 procent af alle sager har overholdt servicemålene.  

De gennemsnitlige sagsbehandlingstider for 2019 var:

Simple konstruktioner (større carporte, garager mv.): 47 dage (KL max 40 dage).

Enfamilieshuse: 40 dage. (KL max. 40 dage).

Industri- og lagerbygninger: 67 dage. (KL max. 50 dage).

Etagebyggeri, erhverv: 36 dage. (KL max. 55 dage).

Etagebyggeri, boliger: 73 dage. (KL max 60 dage). 

Mere ambitiøst
Selv om der på landsplan er aftalt fælles servicemål, kan en kommune selv fastsætte servicemål, der er mere ambitiøse. Det har Frederikssund Kommune tidligere gjort.

I 2018 og 2019 blev følgende servicemål vedtaget:

Simple konstruktioner (større carporte, garager mv.): max 30 dage. 

Enfamilieshuse: max 28 dage. 

Industri- og lagerbygninger: max 28 dage. 

Etagebyggeri, erhverv: max 28 dage. 

Etagebyggeri, boliger: max 28 dage.

Sagsbehandlingen i Frederikssund Kommune har igennem 2018-2019 været under et større pres, og behandlingstiden er steget. 

Der arbejdes på at nedbringe sagsbehandlingstiden. Derfor besluttede et flertal i udvalget på det seneste møde at fastholde de ambitiøse servicemål i 2020  – med kortere sagsbehandling end KL’s servicemål.

Deltag i debatten
Share.

About Author