Ældrerådet har fået ny formand, næstformand og kasserer

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Formand for Ældrerådet Lise-Lotte Due, næstformand Bent Jacobsen og kasserer Rigmor Nielsen oplyste på ældrerådsmødet  den 31. oktober, at de udtrådte af Ældrerådet ved årets udgang. Som formand er valgt Lissi Gyldendahl, som næstformand Arne Christensen og som kasserer Jørgen Hansen. 

På baggrund af ovenstående udtrædelser af Ældrerådet er suppleanterne, Karsten Roed, Jimmy Sarvad og Jørgen Hansen indtrådt som ordinære medlemmer af Ældrerådet Frederikssund Kommune pr. 1. januar 2020.

Ældrerådet er meget optaget af at sikre sig, at de + 60 årige i kommunen er informeret om de ændringer, som Byråd og Folketing beslutter for seniorernes levevilkår, fortæller Lissi Gyldendahl. 

– Ældrerådsarbejdet er tidskrævende. Vi er har derfor indgået et fast samarbejde med de andre ældreorganisationer i Frederikssund Kommune, hvor vi sammen laver Borgermøder, hvor der informeres om økonomi, sundhedsreform og andre møder om ældres liv.

– Det er vigtigt for Ældrerådet, at alle borgere over 60 år ved, hvad vi laver, og hvordan de kan komme i kontakt med os.  I maj oprettede vi derfor en ny hjemmeside, hvor alle vores mødereferater, høringssvar, referater af møder med politikerne, årsrapport 2018 og snart 2019 er let tilgængelig:  www.frederikssundaeldreraad.dk, fortæller den nybagte formand.

Deltag i debatten
Share.

About Author