Nu tages der fat på ny lokalplan

0

Af Conny Probst

SKULDELEV: Byrådet har godkendt, at man igangsætter lokalplanprocessen for en ny dagligvarebutik i Skuldelev. 

Østergade 2A foreslås udstykket, så byggegrunden bliver cirka 4.000 m2. Projektet rummer en butik med et salgsareal på cirka 500 m2. Dertil kommer et baglokale og et teknisk rum på cirka 250 m2, så det samlede bebyggede areal kommer op på cirka 750 m2. 

Ejendommen på Østergade 2A har tidligere huset Skuldelev Kro, der delvist nedbrændte i 2014. Den del af kroen, der står tilbage, er i dårlig stand. 

De gamle butikslokaler i Skuldelev er stadig ejet af Hornsherred Brugsforening, der påtænker at udleje lokalerne til en genbrugsbutik eller lignende. 

Ny lokalplan og ændret salgsoplæg
Projektet er ikke i overensstemmelse med lokalplan nr. 48 fra den tidligere Skibby kommune (1975). 

Lokalplanen 48 havde til formål at sikre mulighed for en udvidelse af Skuldelev Kro med 24 dobbeltværelser. Den fastlagde anvendelsen til privat formål, som skulle være kro/hotelvirksomhed samt en  bolig for en ansat. Projektet med butik kræver derfor en ny lokalplan.

Kommunen ønsker at sælge Sølvkærvej 2. I salgsoplægget er anvendelsen bestemt til enten tæt/lav eller åben/lav boligbebyggelse eller én dagligvarebutik. 

For at undgå unødig og uhensigtsmæssig detailhandelstruktur i området ændrer man salgsoplægget for Sølvkærvej 2 til kun at være til boligformål.

Planen er, at der både bliver anlagt buslomme og opsat container til glas, når DagligBrugsen flytter til Østergade 2A og bygger nyt.

Deltag i debatten
Share.

About Author