Landsforeningen Autisme og Frederiksborg Brand & Redning i banebrydende samarbejde

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Med høje ambitioner går Landsforeningen Autisme og Frederiksborg Brand & Redning sammen i et EU-projekt, der har til formål at udvikle ny læringsplatform med e-learning til brandfolk om håndtering af krisesituationer, der involverer personer med en eller flere funktionsnedsættelser. 

Projektet strækker sig over de næste tredive måneder, fra december 2019 til maj 2022, og skal udvikle en e-learning platform til brandfolk. 

Platformen der udvikles på flere sprog, skal støtte brandfolk i deres arbejde med planlægning og håndtering af hændelser, der involvere individer med forskellige funktionsnedsættelser. 

Platformen bliver tilgængelig fra computer, tablets, smartphones og vil indeholde følgende moduler:

Modul 1: Autisme Spektrum Forstyrrelse.

Modul 2: Syns- og hørehandicap.

Modul 3: Psykisk funktionsnedsættelse.

Modul 4: Mental funktionsnedsættelse.

Når platformen er udviklet, vil partnerne teste systemet med brandfolk fra de fire lande, for at vurdere hvor effektivt modulerne leverer det ønskede læringsudbytte. 

Baseret på resultaterne fra testningen, vil platformen blive forbedret og modulerne opkvalificeret inden den endelige publicering af platformen i maj 2022. 

Platformen udvikles på fem sprog: Engelsk, dansk, spansk, finsk og slovakisk.

Projektet ”Inclusive Emergency” er støttet af midler fra Erasmus+ programmet under den Europæiske Union.

Deltag i debatten
Share.

About Author