Kulhusecykelstien og cykelsti fra Dalby

0

Af Conny Probst


HORNSHERRED:
I indeværende år er der afsat en million kroner til projektarbejde med linjeføring af Kulhusestien, og de penge har byrådet frigivet på sit seneste møde. 

Der er udarbejdet et detailprojekt for stien med en linjeføring fra Jægerspris til Gl. Kulhusvej. 

Detailprojektet samt tidsplan vil blive forelagt for politikerne i første kvartal 2020. 

Dalby
På samme møde behandlede byrådet en sag om en cykelsti fra Dalby til Rute 53.  

Den 12. december 2017 blev der holdt licitation på projektet – der umiddelbart efter blev stoppet som følge af nødvendige besparelser.

Nu har byrådet frigivet 7,5 millioner kroner, så cykelstien kan være klar i forbindelse med skolestart i august 2020. 

Langs den nordlige side af Kyndbyvej skal der anlægges en dobbeltrettet cykelsti fra Fjordlandsskolen afdeling Dalby og frem til Skibbyvej. 

Cykelstien bliver cirka 1,7 km lang. Den er projekteret i løbet af 2016/2017. 

Der er erhvervet private arealer langs Kyndbyvej, hvorpå cykelstien skal anlægges. Og Miljøstyrelsen har givet tilladelse til at fælde cirka 4.000 m2 fredskov (Solbakkeskov). 

Men tilladelsen er udløbet, og man skal derfor søge igen. 

Fredskoven ønskes ryddet her i vinter – inden fuglenes ynglesæson. 

Deltag i debatten
Share.

About Author