”Småt brændbart” får nyt navn

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: De fleste, der har besøgt en genbrugsplads, kender til containeren ”Småt brændbart”. Den er gennem tiden blevet fyldt op af en lang række brændbare materialer, hvoraf nogle kan genanvendes.

Derfor har Frederikssund Kommune og Vestforbrænding gennem flere år arbejdet på at få flyttet genanvendeligt affald fra “Småt Brændbart” til genanvendelse. 

Der er eksempelvis kommet beholdere til “Umalet indendørs træ”, “Bøger” og “Tekstiler”. 

Og det har haft en effekt. Fra 2014 til 2018 er andelen af affald afleveret i ”Småt brændbart” faldet med halvandet procentpoint i hele Vestforbrændings område.

”Rest efter sortering”
Men ambitionen er at blive endnu bedre til at sortere affaldet, så endnu mere kan blive genbrugt. 

Derfor skifter ”Småt brændbart” navn til ”Rest efter sortering” for at understrege, at det kun er det brændbare affald, der ikke kan genanvendes eller kræver særlig behandling, som fremover skal i ”Rest efter sortering”.

Indholdet i containeren ”Rest efter sortering” bliver sendt til forbrænding på Vestforbrændings anlæg i Glostrup, hvor der produceres strøm og fjernvarme.

Eventuelle tvivlsspørgsmål kan rettes til en af medarbejderne på genbrugspladsen. Man kan også læse mere på kommunens hjemmeside om, hvad der må komme i ”Rest efter sortering”.

Deltag i debatten
Share.

About Author