19 nye pædagogstillinger slået op

0

Som den første kommune i Nordsjælland indfører Frederikssund Kommune normeringer fra 2020, der svarer til BUPLs anbefalinger. 

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Med vedtagelsen af budgettet for 2020 besluttede et enigt Byråd i Frederikssund Kommune – blandt meget andet – at indføre forbedrede normeringer i kommunens dagtilbud. 

Det betyder, at der fremover skal være højst tre nul-til to-årige børn pr. voksen og højst seks tre- til fem-årige børn pr. voksen i dagtilbuddene. Det svarer til det, som BUPL gennem flere år har arbejdet for.

Derfor er der også tilfredshed hos faglig konsulent og forhandlingsleder i fagforbundet BUPL i Nordsjælland, Annette Bisgaard:

– Til lykke til Frederikssunds børn og pædagoger. Det er rigtig dejligt, at Frederikssund som den første kommune i Nordsjælland indfører minimumsnormeringer allerede fra 2020.

– Danmark er et af de lande, hvor flest børn passes uden for hjemmet, og det forpligter. Børn skal opleve, at der er tid til dem – at der er voksne nok. Og pædagogerne skal også have tid til forberedelse og uddannelse, fortæller hun.

BUPL håber, at normeringerne på sigt kan løftes endnu mere, hvis staten finder penge til børneområdet.

Også borgmester John Schmidt Andersen (V) er glad for prioriteringerne i budgettet for 2020:

– Det glæder mig, at vi var enige om at prioritere børnene højt i budgettet for 2020, ved at forbedre normeringerne. Det vil betyde øget kvalitet og faglighed i vores dagtilbud til glæde for børn, forældre og personale, fastslår han.

Stor tilfredshed med dagtilbud
I den seneste tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i dagtilbud i Frederikssund Kommune svarede 89 procent, at de er enten tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. 

Nu kan forældrene altså se frem til endnu bedre normeringer på området.

For at indfri de øgede normeringer har Frederikssund Kommune netop opslået ikke mindre end 19 nye pædagogstillinger fordelt på 13 af kommunens børnehuse. Der er ansøgningsfrist den 6. december.

Man kan læse mere om de ledige stillinger på kommunens hjemmeside.

Deltag i debatten
Share.

About Author