Vær stolt over din egn

0

Halvøen Hornsherred er et unik stykke land hvor herremænd og godsejere gennem generationer, har forstået at udvikle området med hensyntagen til den natur der findes her. I dag kan vi være stolte af vores forfædre, men vi skal også huske at blive ved med at værne om naturen, og samtidig vise andre hvorfor vi er stolte af den.

Når jeg igen er med til at arrangere ”Åbent Hus i Fjordlandet” er det netop stoltheden over vores område jeg ønsker at vise andre. Jeg er født på halvøen i Lille Karleby og siden været bosat i Kirke Hyllinge, Biltris, Skibby og i mere end 30 år i Skuldelev. I år 2000 startede jeg en turistfolder på eget initiativ omkring naturen på hele halvøen, mest inspireret af Ejby Ådal som indtil for få år siden var i min families eje, og hvor jeg siden barnsben er kommet rigtigt tit. Desværre måtte jeg opgive folderen efter 6 år grundet økonomien i den. Dengang var ambitionen at samle halvøen i én helhed, men politisk kunne man (desværre) ikke blive enige. Dog har der nu vist sig flere tiltag på at markedsføre området samlet, og i mange af vores lokale bylaug og andre grupper arbejdes der på at gøre vores halvø endnu mere synlig. Skibby Aktive for Fjordlandet er med til at koordinere mange af disse tiltag, og ved indvielsen af ”Porten til Hornsherred” Kronprinsesse Marys Bro var jeg også med til at uddele det nok bedste markedsførings tiltag nogen egn nogensinde har fundet på, nemlig bogen af Karen Borch ”På eventyr i Hornsherred”.

Når vi til næste år den 2. og 3. maj inviterer til ”Åbent Hus i Fjordlandet” er det ikke kun naturen vi vil vise frem. Det er i lige så høj grad det miljø og muligheder der findes her hvor aktive borgere udfolder initiativ og virkelyst som producenter, kunstnere, kunsthåndværkere og meget mere. Uanset om man er barnefødt eller tilflytter på halvøen kan man bidrage til det fællesskab vi har lokalt, ved bare få timers frivilligt arbejde og engagement i de lokale foreningers arbejde. Jo mere vi kan åbne og vise frem, jo mere vi kan byde andre velkommen til vores område, jo mere vi engagerer os i det lokale, jo større udvikling kan vi skabe på det fundament af generationers virke og forståelse for både vores natur og miljø, kultur og udvikling på halvøen Hornsherred. Derfor kan vi være stolte af vores egn, og hvis vi ikke hænger os i politiske grænser, men værner om lokalmiljøet og vælger dem der vil os det bedste, kan vi opnå rigtigt meget.

Jørgen C. Christensen:
Oldermand Skuldelev Bylaug, markedsansvarlig i Skibby Aktive, bestyrelsesmedlem i Multikulturforeningen, m.m.

Deltag i debatten
Share.

About Author