S: Vi er ganske tilfredse

0

Af Tina Tving Stauning
Socialdemokratisk gruppeleder i Frederikssund Byråd

Hvis jeg skal sammenfatte budget 2020 med få ord, så er det: ”Et budget, der vil det bedste for småbørnene og som er med til at sikre dem og os en fremtid i forhold til vores store natur- og klimaudfordringer”.

For første gang i meget lang tid er det et samlet byråd, der står sammen om budgettet for det kommende år. Det er ikke let at få alle med, men det lykkedes. 

Meget var på spil, da administrationen kom med et omfattende sparekatalog på 41 millioner. Heldigvis fik vi de andre partier med på at luse de værste besparelser væk, inden besparelsesforslagene blev sendt i høring.

Der blev ret hurtigt enighed om, at de store områder stadig var nødlidende i forhold til merforbrug og dystre økonomiske opadgående tal for blot at holde den nuværende service og kvalitetstandard. 

Der skulle tilføres budgettet ret store beløb – og det blev der. Ekstra penge til specialundervisningen, til familieområdet, til ældreområdet og til voksenhandicapområdet. Og som noget nyt i år også 2,5 millioner til den kollektive trafik.

Nu er der penge til at ansætte folk, der kan hjælpe med at få lavet en Klimahandleplan og ikke mindst midler til at komme i gang. Vi er sikre på, at det ikke bliver sidste gang, der sættes midler af til dette.

Men træerne vokser ikke ind i himlen. Allerede inden blækket var tørt, blev vi blandt gruppeformændene uenige om tolkningen af en del af tekstdelen i budgetaftalen – og heldigvis for det. Selv om det betød nogle nervepirrende forhandlinger, så vandt børnene. Der ansættes 14 nye pædagoger og Frederikssund Kommune har herefter 3 vuggestuebørn pr. voksen og 6 børnehavebørn pr. voksen i gennemsnit. 

Det, at vi samtidig ikke fyrer vores udviklingspædagoger gør, at de 0 til 6 årige er dette budgetårs vindere.

Men der er jo sparet. Omkring 13 millioner i 2020, stigende til 19 millioner i overslagsårene. Inkontinensklinikken lukker. Der spares ressourcer på integrationsområdet og beskæftigelsesområdet og på ledelse og supervision.

For at få alle partierne med, blev det nødvendigt at samle de fleste af anlægskronerne i en pulje, som vi har lovet hinanden i byrådet at forhandle i løbet af foråret. Cirka 200 millioner kroner for de næste tre år. 

Vi ved, at de allerfleste anlæg skal ud i en skarp konkurrence med hinanden. Men vi har også hørt, at et stort flertal vil i de retninger, som vi gerne vil.

Og så bliver Kulhusecykelstien igangsat i 2020. Derudover er der blandt andet afsat midler til to cykelstier fra Dalby til Amtsvejen, til digeprojekterne og til skilte i det åbne land. Til stier. Til renovering af legepladser, badebroer og offentlige toiletter.  

Bagsiden af medaljen – og helt sikkert det, vi skal have fokus på ved næste års forhandlinger – er, at vi ikke fik forbedret forholdene for personalet og beboerne på vores omsorgscentre og i plejen. 

Alt for mange render alt for stærkt for at yde de ældre plejekrævende det bedste. Det er ikke godt nok.

For os har det allervigtigste været at sikre velfærden, klima og miljøet samt kulturen i en ansvarlig økonomisk ramme. 

Med budget 2020 kom vi i den rigtige retning.

Deltag i debatten
Share.

About Author