Nye boliger på Fiomagrunden

0

FREDERIKSSUND: Byrådet har besluttet at sælge Fiomagrunden midt i Frederikssund til Udviklingsselskabet Frederikssund Bymidte ApS for 12,6 millioner kroner eksklusiv moms. 

Selskabet ønsker at bygge 160 boliger på grunden til både unge, ældre og familier i varierende størrelser fra 35m2, 45m2, 65m2, 85 m2 og 110m2. 

Samtidig tilstræber projektet at bevare de vigtige eksisterende, historiske bygninger på grunden – hjørnehuset ved Kirkegade og Bakkegade og den skrå industribygning midt i karréen.

To til fem etager
Af projektmaterialet fremgår det, at bygningernes højde er tilpasset den øvrige bebyggelse i området og varierer fra 2 til 3,5 og 4 etager, mens Punkthuset i midten af karréen har 5 etager. 

Byggeriet vil få stor variation i facaderne, materialevalget og bygningsformerne. Gavlhuse med 45° tag og mellemhuse med flade tage. 

Der bliver parkeringsmuligheder flere steder i området, ligesom der er planer om en parkeringskælder i den øvre del af grunden.

– Fiomagrunden er en vigtig og meget central del af Frederikssund. Derfor har vi valgt et projekt, der bidrager til en aldersmæssig bred beboersammensætning, hvilket bliver et aktiv både for boligområdet og for bydelen. Samtidig er det et både gennemtænkt og innovativt projekt, der vil tilføre byen et nyt markant boligbyggeri, som, jeg forventer, vil blive meget attraktivt at bo i, vurderer borgmester John Schmidt Andersen.

Alle boliger vil få indeliggende altan eller tagterrasse, og samtidigt indgår der et fælleshus med tilknyttede gæsteværelser i planerne.

Inden byggeriet kan gå i gang, skal Frederiksund Kommune udarbejde en lokalplan for området. 

Først når den er endeligt vedtaget, kan udviklingsselskabet bag projektet begynde byggeriet.

Deltag i debatten
Share.

About Author