Forkert bilag udsatte sag

0

AF Conny Probst

FREDERIKSSUND KOMMUNE: På et møde i økonomiudvalget i slutningen af oktober skulle man prioritere ansøgningerne til den lokale udviklingspulje, hvor der i budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er afsat 500.000 kroner årligt til støtte af lokal udvikling. 

Der var fire ansøgninger: 

Projektering af ”Byens Hus” i Skibby, hvor en lokal styregruppe har søgt om op til 500.000 kr. til  projektering, alternativt 250.000 koner i 2019 og 250.000 kroner i 2020.

25.200 kroner til medfinansiering til udskiftning af loftsisolering i Slangerup petanque klubhus.

50.000 kroner til Grøn Samling, som er en del af Skibby Aktive, til medfinansiering af  skiltning i Fjordlandet Hornsherred

Mellem 50.000 og 250.000 kroner til Sønderby Kultur- & Bryghus til medfinansiering af revitaliseringen af den nedlagte brugs, som et fælles mødested i området.

Centerchefen for By-og Landskab havde indstillet, at Økonomiudvalget anbefalede Byrådet, at projekteringen af Byens Hus i Skibby blev tildelt op til 250.000 kroner i 2019, at Slangerup Petanque klubhus fik afslag på ansøgningen, da den ikke opfylder ansøgningskriterierne, at skiltning i Fjordlandet Hornsherred blev tildelt 50.000 kroner, og at ansøgningen fra Sønderby Kultur- & Bryghus måtte vente, til man havde færdiggjort en sag om dispensation. 

I stedet blev sagen udsat, da det var et forkert bilag, der var vedlagt sagen. 

Deltag i debatten
Share.

About Author