Selvfølgelig nyt rensningsanlæg i 2035

0

Af Jørgen Bech
Formand for Plan & Miljøudvalget
Dådyrvej 113, Skibby

I 2035 er det nok ikke en overraskelse, at kommunens gamle rensningsanlæg skal være fornyet. Ikke overraskende kan nyanlæg være en fordel, både energi, klima og miljømæssigt, men også økonomisk for brugerne, altså os alle. En ny struktur med ét moderne og teknologisk up-to-date anlæg i stedet for mange utidssvarende, er ikke overraskende en klar fordel på alle parametre. 

Det skyldes, at der i 2035 vil være nye og meget skrappere krav til rensning af spildevand. Der vil også være helt nye renseteknologier klar. Der skal også renses for væsentlig flere affaldsstoffer end i dag, fx pesticider, mikroplast og medicinrester, for bare at nævne nogle. Der er også behov for at reducere lugtgener yderligere. 

Det siger sig selv, at det vil være mest effektivt, at indføre disse nye renseteknologier på ét moderne anlæg, fremfor at skulle renovere mange forskellige og utidssvarende anlæg til samme standard (hvis sidstnævnte overhovedet kan lade sig gøre). 

Placering er p.t. ikke på tegnebordet, da der er mange tekniske forhold, der først skal afklares i løbet af de næste 10-15 år. Det siger dog sig selv, at et nyt anlæg bør placeres langt fra beboelse. Naboerne til de nuværende anlæg vil formentlig værdsætte dette.

Supplerende vil jeg nævne, at vi i Venstre sammen med andre partier for nylig vedtog kommunens klimastrategi. Denne skal naturligvis også udmøntes på spildevandsområdet. 

NOVAFOS er sat i verden for at håndtere vores spildevand på den mest klimavenlige, miljøvenlige og økonomiske måde. Selskabet har kigget ind i fremtiden og analyseret muligheder.

Det er et udtryk for rettidig omhu. Vi er nemlig nødt til at tænke klima og miljø endnu mere ind i rensning af vores spildevand. Det tjener alle borgere bedst, både nu og i fremtiden.

Deltag i debatten
Share.

About Author