Naturudpegninger på landbrugsjord til grønt Danmarkskort

0

Af Søren Find Andersen
Bonderupgård
Bonderupvej 7, Skibby

Under denne titel har Staten udpeget permanente naturområder overalt i Danmark, samt forslag til nye potentielle naturområder og potentielle økologiske – miljømæssige forbindelser

I Frederikssund Kommune, der i alt er på 25.000 hek-
tar (ha), anbefaler naturrådet, at der udpeges i alt 7.500 ha til disse naturformål. 

5.300 ha er allerede udpeget – primært permanent skov.  I Plan og Miljøudvalget i Frederikssund Byråd er der flertal for at gennemføre Naturrådets udpegninger af yderligere potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser på i alt 2.200 ha. 

Dette er helt uforståeligt og uden faglig belæg en konfiskering af værdifuld landbrugsjord i drift, uden at der betales erstatning.

Ejendomsretten i Danmark er grundlovssikret ukrænkelig. På trods heraf lægger Staten og kommunen ved disse udpegninger af landbrugsjord til naturformål en begrænsning på den fremtidige anvendelse af de udpegede landbrugsjord-områder. 

En begrænsning der reducerer værdien af landmandens produktionsjord.

De berørte arealer ligger i alt væsentlighed i Hornsherred, hvor landbrugsdrift er et stort og vigtigt erhverv. Det er derfor uforståeligt, at et flertal i Plan og Miljøudvalget vil genere dette erhverv ved at udvide arealet med potentielle naturområder og økologiske forbindelser.

Vi lever i et demokrati og såfremt et flertal i Folketing og Byråd ønsker at inddrage god landbrugsjord til naturformål, kan dette gennemføres ved ekspropriation med lovbestemt erstatning til de berørte landmænd. 

At reservere landbrugsjord som potentielle naturområder og økologiske forbindelser uden økonomisk erstatning er at betragte som tyveri.

Deltag i debatten
Share.

About Author