Nationalpark ønsker mere blåtoppet kohvede

0

Nationalpark Skjoldungernes Land giver 20 sårbare plantearter et særligt tjek. En af dem er blåtoppet kohvede.

NATUR: Nationalparken har igangsat et projekt, som skal munde ud i små forvaltningsplaner for 20 udvalgte plantearter, der er sjældne og sårbare.

Det er Aglaja v/Eigil Plöger, som sammen med botaniker Søren Grøntved ser på de udvalgte arter. En af dem er den sjældne plante, blåtoppet kohvede, som vokser i nationalparken.

Blåtoppet kohvede er en enårig plante, der ligesom andre kohveder udvikler meget store frø. Frøene kan minde om hvedekorn, og deraf kommer navnet kohvede.

Den sjældne plante lever på næringsrig muldbund i lysåbne skove og i skovbryn. Frøene spirer ofte tæt ved moderplanten. Nogle frø bliver dog båret længere væk. Det sker, fordi frøene har nogle olielegemer, som er guf for myrer, som derfor gerne slæber af sted med de store frø.

Blåtoppet kohvede er blot én af 20 sjældne arter, som Aglaja ser nærmere på i år. Projektet skal give nationalparken viden om, hvordan planterne trives, og hvordan man sikrer, at arterne fortsat kan leve i nationalparken – og meget gerne brede sig.

Deltag i debatten
Share.

About Author