Forsøg: Elever sorterer affald i skoletiden

0

KIRKE HYLLINGE:  I dag er det frivilligt om Lejre Kommunes skoler, daginstitutioner og øvrige kommunale institutioner vil være med i de kommunale affaldsordninger. Ingen skoler er med i dag, men det vil Bramsnæsvigskolen i Kirke Hyllinge gøre noget ved. 

23. oktober starter de et forsøg med affaldssortering på skolen. Alle klasser har fået fire skraldespande, så de kan komme af med både plast, papir, madaffald og restaffald inde i klasserne. Også på lærerværelset og på gangene er der kommet nye spand til genbrugeligt affald. Eleverne skal hver dag selv tømme skraldespandene i de store containere på parkeringspladsen. 

Bramsnæsvigskolen bliver den første skole med en affaldssortering, der matcher de private husstande i Lejre Kommune.

Hver klasse får en særlig klasse-affalds-kasse med skraldeposer, sorteringsvejledning og en opgave, der kræver tilhørende plastikhandsker. 

Eleverne skal nemlig sortere klassens spand med blandet affald fra dagen før for at øve sig på sorteringen og for at få en snak om, hvordan de bedst kommer i gang med – og husker på – sorteringen i klassen.

Inden jul bliver forsøget evalueret for at vurdere,4. klasserne foran skraldebilen4. om sorteringen fortsætter i det nye år.

Deltag i debatten
Share.

About Author