Flere ruter i visionsplanen for Supercykelstier

0

Af Conny Probst

FREDERIKSSUND KOMMUNE: På et møde i Teknisk Udvalg i efteråret 2017 godkendte politikerne en plan for det fremtidige tværkommunale samarbejde om supercykelstier, “Visionsplan for Supercykelstier 2017-2045”. 

Desværre er Færgevej/Bruhnsvej, Færgelundsstien, en kommende Kulhusesti samt rute 53 i Hornsherred (som er vejene Skibbyvej, Lyngerupvej og Skovnæsvej) ikke med i visionsplanen. 

Årsagen har indtil videre været, at ruterne i Hornsherred i højere grad var lokale end regionale forbindelser. 

Inden for det sidste halve år er samarbejdet imidlertid blevet udvidet med fire nye kommuner; Dragør, Tårnby, Glostrup og Roskilde. Herudover overvejer Halsnæs Kommune også sin deltagelse supercykelstisamarbejdet.

Nye muligheder
Med Roskildes indtræden begynder samarbejdet at brede sig længere ud end kun til Region Hovedstaden, og det åbner for muligheden for at se supercykelstinettet i et større perspektiv. 

Administrationen har derfor genoptaget dialogen med supercykelstisekretariatet om at medtage de førnævnte cykelstier i konceptet. Det er blevet modtaget positivt, men kræver en politisk beslutning i kommunen, før ruterne eventuelt kan blive optaget i visionsplanen for supercykelstier.

På det seneste møde i Teknisk Udvalg godkendte man, at de nævnte planlagte supercykelstier i Hornsherred tilføjes i ”Visionsplan for Supercykelstier 2017-
2045”.

Der er ikke afsat anlægsmidler til nye cykelstier i den kommende budgetperiode. Men der er afsat en samlet anlægspulje til senere udmøntning på 202 millioner kroner i perioden 2021-2023. 

Puljen disponeres i takt med, at den kommunale likviditet tillader dette.

Deltag i debatten
Share.

About Author