Frederikssund som Giftfri Kommune

0

Af Conny Probst

FREDERIKSSUND KOMMUNE: På foranledning af formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A), har udvalget diskuteret, om Frederikssund Kommune skal tilmelde sig Giftfri Have. 

Ved at støtte op om initiativet ”Giftfri Have” kan Frederikssund kalde sig Giftfri Kommune. 

Det er Danmarks Naturfredningsforening og Praktisk Økologi, der sammen står bag Giftfri Have. Formålet er at undgå brugen af gift i private haver og på offentlige arealer.

Det er mange år siden, at Frederikssund Kommune er holdt op med at bruge gift på de offentlige arealer, både i naturen, på idrætsanlæg mv., som kommunen selv plejer. Det har været en del af kommunens samlede bestræbelser på at passe på naturen, miljøet og kommunens borgere. 

Antallet af kommuner, der er med i initiativet, er stigende. Roskilde og Lejre er som syvende og ottende kommune blevet tilmeldt i efteråret. 

200 giftfrie haver
Initiativet Giftfri Have er startet i 2015 af Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi med det formål at motivere haveejere til at droppe giften i haven.

Tilsammen dækker Giftfri Have et areal på næsten 115 millioner kvadratmeter på danmarkskortet. Det svarer til 20 kvadratmeter per dansker. 

Alle kan tilmelde sig på www.giftfri-have.dk. Medio september var der tilmeldt over 200 giftfrie haver i Frederikssund Kommune ifølge www.giftfri-have.dk

Tina Tving Stauning havde indstillet, at Frederikssund tilmelder de kommunale arealer Giftfri Have, og at kommunen fremadrettet sætter krav om, at lejede/bortforpagtede kommunale arealer skal være giftfrie.

Et flertal af udvalgsmedlemmerne stemte for forslaget. 

Deltag i debatten
Share.

About Author