”Catch & Clean” langs de sjællandske kyster

0

Fishing Zealand afholder i samarbejde med Havmiljøvogterne, #plasticinthebasket og Danmarks Sportsfiskerforbund fælles affaldsindsamlingsdag i alle deres medlemskommuner lørdag d. 5. oktober. Dagen afsluttes med et gratis fiskearrangement i området.

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Affald og plastik er et stadig stigende problem på vores strande – det er ikke kun til gene for strandgæster og lystfiskere, men også for fugle- og dyrelivet. De senere år har der været en lang række eksempler på, hvordan især plastik havner i maverne på både fisk, fugle og havpattedyr. 

95 procent af undersøgte fugle har plast i maven og over 20 procent  af undersøgte torsk, sild og hvilling indeholder plastik. Det er især synd for dyrene – og samtidigt sender fødekæden plastikaffaldet retur til os mennesker via de fisk, som vi spiser. 

Så af flere grunde giver det mening at gøre en indsats for et rent havmiljø.

Der er en tydelig tendens i samfundet, som viser, at folk bliver mere og mere miljøbevidste. Det er især tydeligt blandt dem som færdes meget i naturen – herunder lystfiskere.

Fishing Zealand oplever, at lystfiskerne har stor lyst til at gøre en indsats og værne om den danske natur og vores kyster. Derfor afholder Fishing Zealand projektet ”Catch & Clean” for at støtte op om denne tendens. Fishing Zealand håber dermed, at så mange som muligt – både lystfiskere og naturelskere generelt – vil støtte op og medvirke til at rengøre de sjællandske strande.

11 indsamlinger
På en udvalgt strand i hver af de 11 medlemskommuner, står en Fishing Zealand-guide klar kl. 9.00. 

Her får deltagerne udleveret særlige indsamlingsposer sponsoreret af Havmiljøvogterne. Med godt humør skal der ”fanges” og indsamles affald indtil klokken  12.30. 

Derefter er der frokost med egen medbragt mad, hvorefter guiden byder på et gratis fiskearrangement i området.

Deltagere bedes medbringe eget fiskegrej, hvis de vil med på tur om eftermiddagen. Er man ikke lystfisker, håber Fishing Zealand, at man dukker op alligevel og hjælper med at rengøre strandene. 

Afhængigt af vejret kan det blive nødvendigt at afholde fiskearrangementet på en anden kyststrækning, hvorfor egen transport evt. må forventes.

Fishing Zealand har oprettet en Facebook begivenhed for hver kommune, så man frit kan vælge, hvor man har lyst til at deltage. Har man ikke Facebook møder man bare op – der er ikke bindende tilmelding.

Frederikssund Kommune
Mødested: Syd for Kundbyværket. Nærmeste adresse er Kyndbyvej 84, 3630 Jægerspris. 

Guiden er her Keld Juel Michaelsen (mobil 2945 8558). Efter frokost byder Keld på en fælles fisketur i området. Keld fisker meget efter havørred i fjordene, hvor han vadefisker langs kysten. 

Dette fiskeri kan man prøve sammen med Keld denne dag, og Keld giver tips til både spinne- og fluefiskeri.

Der vil også være mulighed for lidt fluekast instruktion – medbring selv fluegrej.

Udover fiskegrej og fisketegn bedes du medbringe waders.

Deltag i debatten
Share.

About Author