400 frivillige hjælper til

0

BROFESTEN: Fritids- og kulturudvalget har fået forelagt en status over planlægningen frem mod indvielsen af Kronprinsesse Marys Bro den 28. september. 

Her kan man blandt andet læse, at et korps af samaritter og paramedicinere tager sig af førstehjælpsdelen. Og at Marius Pedersen har afgivet bud på at opstille containere til affaldssortering og efterfølgende bortskaffe affald. Udgiften hertil deles mellem Fjordforbindelsen og Frederikssund Kommune. Der opstilles små containere til returpant flasker mm.

Der samarbejdes mellem Frederikssund Kommune, Fjordforbindelsen, løbeklubberne og Frederikssund Erhverv om arbejdsopgaverne for foreningernes frivillige på dagen. De mange arbejdsopgaver løses af op imod 400 frivillige. 

For at festliggøre de fire bymidter er det aftalt, at der bliver sat flag op på dagen. 

På festoverfjorden.dk kan man nu se kort over parkeringsområderne ved festpladsen. Der er også indrettet et særligt område til cykelparkering.

En halv time
I følge Vejdirektoratet forventes trafikanter fra den sydlige del af Hornsherred at spare op til 30 minutter på turen til København i morgenmyldretiden ved at benytte Kronprinsesse Marys Bro. 

Dels fordi turen er kortere, dels fordi det i morgenmyldretiden kan tage op til et kvarter ekstra at køre over Kronprins Frederiks Bro fra Hornsherredsiden i forhold til uden for myldretiden. 

– Vi forventer, at den nye bro kommer til mærkbart at aflaste trafikken på Kronprins Frederiks Bro, hvor der i dag kører knap 22.000 biler i døgnet, fortæller Henrik Vincentsen, projektchef i Vejdirektoratet. 

– Det er klart, at ikke alle trafikanter ændrer rute fra den ene dag til den anden. Vi ved fra andre nyåbnede veje, tunneller og broer, at det tager lidt tid, inden trafikanterne vænner sig til de ny forhold og trafikken stabiliserer sig, men det skal nok komme.

Deltag i debatten
Share.

About Author