Brugerbetalingspilen Peger på Folketinget

0

Af Søren Weimann
Elmegårdsvej 1A, Tørslev
3630 Jægerspris

Debatten om brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro har selvsagt været ophedet. Åbningsdagen for broen nærmer sig, og senest har tidligere borgmester Ole Find Jensen (S) fortalt sin udlægning af begivenhederne, der førte op til, at det daværende byråd i 2012 accepterede en løsning med brugerbetaling. 

Den beretning affødte flere reaktioner, og nogle dragede tvivl om, hvorvidt Ole Find Jensen huskede korrekt, når han forklarede, at byrådet kun havde to muligheder: At acceptere brugerbetaling, eller at broen ikke kunne komme på tale før tidligst i 2020.

Centralt i den tidligere borgmesters udlægning var det brev som daværende transportminister Henrik Dam Kristensen (S) sendte til Borgmesteren i april 2012. Derfor har jeg søgt aktindsigt i brevet og byrådets svar derpå.

Det fremgår helt entydigt at brevet fra transportministeren, at forligskredsen i Folketinget ikke er villig til at financiere broen fuldt ud, og at den derfor ikke kan komme på tale før efter 2020: 

”På den baggrund er forligspartierne enige om, at der foreligger to muligheder:

1. Projektet bliver udskudt indtil der kan findes tilstrækkelig financiering i Infrastrukturfonden, hvor det vil indgå i prioriteringen sammen  med øvrige infrastrukturprojekter.

2. Projektet financieres med brugerbetaling med udgangspunkt i beregningerne i Sund & Bælts brugerfinancieringsanalyse fra november 2011.”

Transportministeren giver med mulighed nummer 1 altså ikke tilsagn om, at broen kan komme efter 2020. Derimod skal den til den tid vurderes på linie med alle de andre projekter. Han udelukker blot muligheden for, at det kan ske før. 

Med mulighed nummer 2 lover han faktisk heller ikke den løsning som endte med at blive vedtaget, hvor staten finansierer ca. 1/3 af projektet. Han lover kun at sætte skub i maskinerne hvis projektet er fuldt brugerfinancieret. 

Han nævner efterfølgende, at fuld brugerfinanciering kun kan løbe rundt, hvis der indføres betaling på begge broer. 

Så galt gik det heldigvis ikke, og derfor mener jeg, at vi skal være glade for, at det lykkedes vores byråd at få delsvis financiering fra staten og undgå brugerbetaling på Kronprins Frederiks Bro.

Byrådet understreger i sit svar, at det ”ikke er ideelt” med brugerbetaling på den nye forbindelse og afviser samtidig brugerbetaling på den gamle forbindelse.

Man kan naturligvis mene, at brugerbetaling på en lokal forbindelse er så utænkeligt, at vi skulle have valgt mulighed nr. 1. 

For mig forudsætter det valg, at man samtidig mener, at Hornsherred og kommunen i øvrigt godt kan leve med køen til Kronprins Frederiks Bro i mange år endnu. 

Det mener jeg ikke vi kan. Derfor mener jeg, at byrådet i 2012 traf en ærgerlig men absolut nødvendig beslutning, og nuværende borgmester John Schmidt Andersen (V) har fuldstændig ret, når han siger, at den blev truffet ”med en pistol for panden”. 

Vi stod med et køproblem, som bare krævede en løsning. Desværre valgte Folketingets forligskreds bag transportforliget fra februar 2012 at udnytte en desperat trafiksituation til at afprøve brugerbetaling på en lokal forbindelse, og siden har skiftende regeringer fastholdt den beslutning. 

Derfor peger pilen i spørgsmålet om brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro på Folketinget. 

Deltag i debatten
Share.

About Author