Elever fik iPads til den digitale undervisning

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Mere end 1.300 elever i 4. til 6. klasse skal til at bruge iPads i undervisningen i dette skoleår, så de kan leve op til de krav, der stilles til digitalisering i folkeskolen. 

Som en del af budget 2019 har Byrådet besluttet, at alle elever i folkeskolen i Frederikssund Kommune skal have en digital enhed til skolearbejdet. For eleverne i 1. til 6. klasse er valget faldet på iPads, mens det for elever i 7. til 9. klasse bliver pc’er.

I første omgang er det eleverne på mellemtrinnet, som har fået udleveret iPads.

– Det har været en fornøjelse at dele iPads ud til de forventningsfulde elever. Jeg håber, at de vil få stor faglig glæde af dem, og at de vil bidrage til at skabe nogle digitalt stærke unge mennesker, der kan bruge de digitale redskaber, men som også lærer, hvordan man udviser sikker og ansvarlig adfærd i den digitale verden, sagde borgmester John Schmidt Andersen, som var med til at dele de første mange iPads ud.

IT på skoleskemaet
IT og medier er et obligatorisk tværgående tema i folkeskolen og skal anvendes i alle fag med eleven som kritisk undersøger, analyserende modtager, kreativ producent og ansvarlig deltager. Med udleveringen af digitale enheder vil eleverne i Frederikssund Kommune også være klar til det kommende fag Teknologiforståelse, som skal lære eleverne at forholde sig kritisk til teknologi. Faget forventes indført fra 2021.

– Jeg er glad for, at vi i Byrådet har besluttet at prioritere folkeskolerne, blandt andet ved at uddele de her iPads og senere også pc’er. Det er et kvalitetsløft, som får stor betydning for undervisningen og eleverne. Derudover har vi også sat midler af til undervisning og til sikring af de små matrikler, som der især er nogle af på Hornsherred, fortæller Morten Skovgaard, formand for Uddannelsesudvalget.

Indholdet på elevernes iPads er centralt styret fra skolen, så eleverne ikke kan hente hvad som helst, de synes. Der installeres kun de apps, der skal anvendes i undervisningen.

I august 2020 vil eleverne i indskolingen også få udleveret iPads, mens eleverne i udskolingen vil få pc’er. 

Det skyldes, at de store elever har mere tekstproduktion og behov for flere funktionaliteter, især i forbindelse med afgangsprøverne.

Deltag i debatten
Share.

About Author