Danmarks første free flow-betalingsanlæg

0

Når Kronprinsesse Marys Bro åbner for trafik den 30. september, bliver det med Danmarks første free flow-betalingsanlæg. Betaling sker automatisk via enten nummerpladelæsning eller med en bizz, mens bilen er i fart.

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Når trafikanter fremover vælger at krydse Roskilde Fjord via den nye motortrafikvej og Kronprinsesse Marys Bro, vil de ikke møde bomme ved broen. De skal heller ikke have dankortet op af lommen på turen for at betale brotaksten på 14 kroner for køretøjer under 3500 kg og 41 kroner for køretøjer over 3500 kg. 

I stedet vil de passere en mast med kameraer i hver side af vejen. Masterne registrerer køretøjerne enten via deres nummerplade eller bizz, mens de kører over broen.

Forskellige muligheder
Personer og virksomheder, der forventer at benytte Kronprinsesse Marys Bro jævnligt, kan registrere deres nummerplade hos Fjordforbindelsen Frederikssund på www.fjordpay.dk, så vil betalingen ske helt automatisk. 

Har trafikanten allerede et bizz-abonnement, sendes registreringen af turen videre til det selskab, som trafikanten har sit abonnement hos, eksempelvis selskabet BroBizz A/S, der så vil opkræve beløbet for passagen af broen.

Har man ikke registreret sin nummerplade hos Fjordforbindelsen Frederikssund, og har man heller ikke en bizz, kan trafikanten betale for enkeltturen på www.fjordpay.dk mod et mindre administrationsgebyr per tur. 

Hvis man ikke betaler sin tur inden for fem dage, modtager man en opkrævning med et ekstra opkrævningsgebyr.

Hvordan virker det?
Betalingsanlægget består af to master på motortrafikvejen i Hornsherred. Masterne er udstyret med kameraer, der sørger for at beregne den rette pris for turen, mens køretøjet passerer. 

Prisen beregnes på baggrund af en 3D-scanning af køretøjets højde, bredde og længde. 

Andre kameraer sørger for at aflæse køretøjets nummerplade, så trafikanten med et nummerpladeabonnement betaler via dette, mens en antenne aflæser signalet fra en bizz, hvis køretøjet har sådan en monteret.

Fakta om brugerbetaling mv.
• Ved betaling af enkeltture på Fjordpay.dk pålægges en krone pr. tur. Efter fem dage efter første tur udsendes en opkrævning med et opkrævningsgebyr på 20 kroner.

• Motorcykler kan gratis krydse Kronprinsesse Marys Bro.

• Folketinget har vedtaget et pendlerfradrag på 12 kroner, som kan benyttes af pendlere med mere end 12 km mellem bopæl og arbejdssted.

• Det vil fortsat være gratis for alle køretøjer under 3500 kg at køre over Kronprins Frederiks Bro. 

• Køretøjer over 3500 kg må ikke længere køre over Kronprins Frederiks Bro, når Kronprinsesse Marys Bro åbner for trafik den 30. september.

• Når Kronprinsesse Marys Bro indvies, forventer selskabet Fjordforbindelsen Frederikssund, der står for opførelsen af den nye bro, efter et års tid en daglig trafik på cirka 12.000 køretøjer.

• Fjordforbindelsen Frederikssund bliver en statsvej.

Deltag i debatten
Share.

About Author